Här kommer vi löpande att informera om våra aktiviteter
Etablering
För närvarande så projekterar vi en etablering i Piteå under 2021/ Kv1 2022.
Mer info uppdateras löpande….

S

Aktivt sökande av personal för Etablering Piteå 
Vi tar emot ansökningar för barpersonal , kökspersonal mm
Mer info uppdateras löpande….

EVENT

Här kommer aktuella händelser att presenteras.

Happenigs

Här kommer aktuella händelser att presenteras.

Happenings

Här kommer aktuella händelser att presenteras.